Miesiąc: Lipiec 2016

Jak przeprowadzane są testy alergiczne

| Lipiec 25, 2016 | admin | 0

Testy alergiczne są przeprowadzane w laboratoriach medycznych przez lekarza alergologa. Wiele informacji na ten temat możesz znaleźć na tej stronie – informacje. Czy testy są…Read More

Czego objawem może być niski poziom OB

| Lipiec 25, 2016 | admin | 0

Odczyn Biernackiego, czyli OB, to badanie krwi, którego wynik jest jedną z najczęściej analizowanych wartości. Można ją poznać wykonując badania w tym laboratorium – medyczneanalizy.pl….Read More

Nowe badania laboratoryjne

| Lipiec 21, 2016 | admin | 0

Do nowych badań laboratoryjnych, które możesz znaleźć na stronie internetowej medyczneanalizy.pl/nowe-badania, zalicza się hemoglobinę glikowaną. Badanie to (HbA1C) pozwala sprawdzić jak kształtował się poziom glukozy…Read More

Uzależnienie i sposoby jego leczenia

| Lipiec 21, 2016 | admin | 0

Coraz więcej osób cierpi z powodu uzależnienia. Jest to poważna choroba nie tylko niszczącą samego pacjenta, ale przede wszystkim jego relacje z bliskimi. Dyskretne leczenie…Read More

Kto powinien wykonać morfologię

| Lipiec 20, 2016 | admin | 0

Wskazania co do rodzaju i zakresu wykonywanych badań są ustalane indywidualnie przez lekarza prowadzącego. Badanie morfologiczne krwi może też być związane z profilaktyką niektórych chorób,…Read More

Funkcje krwi

| Lipiec 20, 2016 | admin | 0

W organizmie człowieka znajduje się przeciętnie 5-5,5 l krwi. Należy poddawać ją okresowym kompleksowym badaniom morfologicznym, na które możesz zgłosić się tutaj – morfologia badania…Read More

Budowa kości człowieka

| Lipiec 19, 2016 | admin | 0

Szkielet człowieka to konstrukcja dzięki której organizm człowieka ogólnie wszystkie tkanki oraz mięśnie funkcjonują i mają oparcie. Szkielet człowieka składa się z licznych segmentów kości….Read More

Porażenie prądem zachowanie zdrowego rozsądku

| Lipiec 19, 2016 | admin | 0

Porażenie prądem to bardzo niebezpieczne zagrożenie zdrowia człowieka w skrajnych przypadkach kończące się również śmiercią. W przypadku porażenia prądem następuje przepływ energii energetycznej przez całe…Read More

To Top